Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 20Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2020

 20Skrócona nazwa edycji

1. Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Jana Pawła II z ulicą Powstańców (przy budynku OSIR nr I)

Osiedle: KOSTKA

 20Skrócona nazwa edycji

1. Rewitalizacja boisk i placu zabaw przy ul. Miodowej.

Osiedle: GÓRKI

 20Skrócona nazwa edycji

1. Łowicki Park Życia "ŁoGród"

Osiedle: BRATKOWICE

 20Skrócona nazwa edycji

2. Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Stanisławskiego.

Osiedle: HENRYKA DĄBROWSKIEGO

 20Skrócona nazwa edycji

2. Parking dla samochodów wzdłuż ulicy Konopackiego

Osiedle: NOWE MIASTO

 20Skrócona nazwa edycji

2. Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz wykonanie integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 5 w Łowiczu

Osiedle: KORABKA

 20Skrócona nazwa edycji

2. Przebudowa osiedlowego placu zabaw na osiedlu Starzyńskiego

Osiedle: STEFANA STARZYŃSKIEGO

 20Skrócona nazwa edycji

2. Wykonanie chodnika wzdłuż ul.Nieborowskiej

Osiedle: ZATORZE

Postęp realizacji: Zrealizowany

 20Skrócona nazwa edycji

2. Wymiana chodnika na ulicy Pałacowej

Osiedle: STARE MIASTO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 20Skrócona nazwa edycji

3. „Świet(l)na zebra” - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez ich doświetlenie.

Osiedle: PRZEDMIEŚCIE

 20Skrócona nazwa edycji

6. TOR PUMPTRACK NA ŁOWICKICH BŁONIACH (tor do jazdy na rowerze, rolkach, wrotkach czy hulajnodze)

 19Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2019

 19Skrócona nazwa edycji

1. Modernizacja przepompowni oczyszczalni ścieków przy ul. Baczyńskiego i Nieborowskiej

Osiedle: ZATORZE

Postęp realizacji: Zrealizowany

 19Skrócona nazwa edycji

1. Zagospodarowanie w formie skweru terenu - róg Kaliskiej, Starzyńskiego do parkingu przy Kauflandzie.

Osiedle: STEFANA STARZYŃSKIEGO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 19Skrócona nazwa edycji

1. Nowa nawierzchnia na bieżni przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łowiczu

Osiedle: BRATKOWICE

 19Skrócona nazwa edycji

1. Budowa siłowni plenerowej na skwerze Solidarności w Łowiczu

Osiedle: KOSTKA

Postęp realizacji: Zrealizowany

 19Skrócona nazwa edycji

1. Budowa zatoki parkingowej przy przedszkolu nr 4 w Łowiczu + remont ogrodzenia z przodu przedszkola

Osiedle: NOWE MIASTO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 19Skrócona nazwa edycji

1. Doświetlenie i doposażenie placów zabaw przy ulicach Włókienniczej i Czajki w urządzenia rekreacyjno- sportowe dla dzieci i młodzieży

Osiedle: PRZEDMIEŚCIE

Rzeczywisty koszt: 99 295,44 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 19Skrócona nazwa edycji

2. Nowy plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego 10 a Krudowskiego 12

Osiedle: KORABKA

Postęp realizacji: W przygotowaniu

Opis realizacji:Aktualnie trwają konsultacje dotyczące wyposażenia placu zabaw z Zarządem Osiedla Korabka.

 19Skrócona nazwa edycji

2. Siłownia plenerowa - ogólnodostępne zdrowie za darmo

Osiedle: GÓRKI

Rzeczywisty koszt: 99 094,95 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 19Skrócona nazwa edycji

2. Park Przyjazny Rodzinie - rewitalizacja parku przy Al.Siekniewicza

Osiedle: STARE MIASTO

 19Skrócona nazwa edycji

3. Poprawa estetyki i stanu sanitarnego przy kontenerach na śmieci

Osiedle: HENRYKA DĄBROWSKIEGO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 19Skrócona nazwa edycji

6. Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łowiczu.

 17Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2018

 17Skrócona nazwa edycji

1. Poprawa bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 7 – dotyczy ruchu na ul. Młodzieżowej.

Osiedle: BRATKOWICE

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 17Skrócona nazwa edycji

2. Parking i chodnik przy Przedszkolu nr 3 (os. Reymonta).

Osiedle: STARE MIASTO

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 17Skrócona nazwa edycji

3. Budowa fitness na terenie Gimnazjum nr 1 przy Al. Sienkiewicza oraz modernizacja boiska i ogrodzenia boiska przy Gimnazjum nr 1.

Osiedle: NOWE MIASTO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

4. Budowa placu zabaw i siłowni na os. Szarych Szeregów.

Osiedle: ZATORZE

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

5. Przebudowa ul. Paderewskiego.

Osiedle: GÓRKI

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

6. Oświetlenie ścieżki zdrowia w Lasku Miejskim.

Osiedle: PRZEDMIEŚCIE

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

7. Przebudowa ul. Zielonej.

Osiedle: KORABKA

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

8. Budowa chodnika przed bl. nr 5 na os. Kostka i dojścia do bloku od strony garaży (ul. Starościńskiej)

Osiedle: KOSTKA

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

9. Poszerzenie ul. Nowej na odcinku od ul. Akademickiej do budynku (dawnego) ZGM, budowa parkingu na rogu ww. ulic.

Osiedle: STEFANA STARZYŃSKIEGO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

10. Powiększenie placu zabaw na os. Dąbrowskiego przy blokach 5 i 8 o tor dla rolkarzy i wrotkarzy, zainstalowanie urządzeń do street workout.

Osiedle: HENRYKA DĄBROWSKIEGO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

11. Budowa placu do minigolfa, wyciągu saneczkowego oraz „Góra Frajdy” (podest na górce ze zjeżdżalnią i schodami) na górce w parku Błonie.

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 15Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2016

 15Skrócona nazwa edycji

1. Zagospodarowanie zielenią ul. Kurkowej, Przyrynku i Nowego Rynku.

Osiedle: NOWE MIASTO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 15Skrócona nazwa edycji

1. Najfajniejszy plac zabaw w Łowiczu - modernizacja placu zabaw między blokami 4 i 5.

Osiedle: BRATKOWICE

Postęp realizacji: Zrealizowany

 15Skrócona nazwa edycji

2. Wykonanie oświetlenia ulicy Jana Wegnera.

Osiedle: STARE MIASTO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 15Skrócona nazwa edycji

2. Przejście dla pieszych na ul. Starzyńskiego, między blokami 6 i 7.

Osiedle: STEFANA STARZYŃSKIEGO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 15Skrócona nazwa edycji

3. „Tartanowy kompleks sportowy” - remont nawierzchni boiska sportowego przy Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu

Osiedle: BRATKOWICE

Postęp realizacji: Zrealizowany

 15Skrócona nazwa edycji

3. Budowa chodnika wzdłuż ul. Żwirki i Wigury.

Osiedle: ZATORZE

Postęp realizacji: Zrealizowany

 15Skrócona nazwa edycji

4. Budowa ul. Kurpińskiego.

Osiedle: GÓRKI

Postęp realizacji: Zrealizowany

 15Skrócona nazwa edycji

4. Budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego (obie strony) oraz chodnik za garażami do ul. Ułańskiej.

Osiedle: HENRYKA DĄBROWSKIEGO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 15Skrócona nazwa edycji

5. Ułożenie kostki na ul. Magazynowej i ul. Basztowej wzdłuż ogrodzenia terenu baszty oraz wykonanie brakującego fragmentu chodnika przy ul. Turystycznej

Osiedle: STARE MIASTO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 15Skrócona nazwa edycji

5. Przebudowa ul. Sochaczewskiej – część.

Osiedle: KORABKA

Postęp realizacji: Zrealizowany

 15Skrócona nazwa edycji

6. Plac zabaw przy ul. Żwirki i Wigury.

Osiedle: ZATORZE

Postęp realizacji: Zrealizowany

 15Skrócona nazwa edycji

6. Utwardzenie terenu pod kontenery wraz z wiatami na osiedlu Kostka.

Osiedle: KOSTKA

Postęp realizacji: Zrealizowany

 15Skrócona nazwa edycji

7. Dokończenie chodnika wzdłuż ulicy Starzyńskiego. Naprawa ławek i tzw. „kwadratów” na deptaku przy targowicy. Ustawienie stojaków na rowery przy targow

Osiedle: STEFANA STARZYŃSKIEGO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 15Skrócona nazwa edycji

7. Budowa części nawierzchni drogi i chodnika w ulicy Chabrowej.

Osiedle: GÓRKI

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 15Skrócona nazwa edycji

8. Remont ulicy Słowackiego.

Osiedle: HENRYKA DĄBROWSKIEGO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 15Skrócona nazwa edycji

8. Odbudowa i rozbudowa ścieżki zdrowia w Lasku Miejskim – zadanie zrealizowane

Osiedle: PRZEDMIEŚCIE

Postęp realizacji: Zrealizowany

 15Skrócona nazwa edycji

9. Położenie chodnika w ul. Legionów, od ul. Zielonej.

Osiedle: KORABKA

Postęp realizacji: Zrealizowany

 15Skrócona nazwa edycji

9. Utwardzenie placu między blokami na os. Czajki – zadanie zrealizowane

Osiedle: PRZEDMIEŚCIE

Postęp realizacji: Zrealizowany

 15Skrócona nazwa edycji

10. Budowa chodnika przy ul. Jana Pawła II, od ul. Radzieckiej.

Osiedle: KOSTKA

Postęp realizacji: Zrealizowany

 15Skrócona nazwa edycji

10. Stworzenie plaży nad Bzurą.

Osiedle: NOWE MIASTO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 14Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2015

 14Skrócona nazwa edycji

1. Budowa boiska do koszykówki oraz obsadzenie zielenią placu zabaw przy ul. Miodowej.

Osiedle: GÓRKI

Postęp realizacji: Zrealizowany

 14Skrócona nazwa edycji

2. Utworzenie kompleksu składającego się z placu zabaw i gier dla dzieci, siłowni plenerowej oraz ogródka jordanowskiego dla niepełnosprawnej młodzieży

Osiedle: BRATKOWICE

Postęp realizacji: Zrealizowany

 14Skrócona nazwa edycji

3. Ścieżka rowerowa i chodnik przy południowej stronie ul. Klickiego.

Osiedle: STARE MIASTO

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 14Skrócona nazwa edycji

4. Przebudowa nawierzchni ul. Dolnej.

Osiedle: KORABKA

Postęp realizacji: Zrealizowany

 14Skrócona nazwa edycji

5. Przebudowa chodnika przy ul. Baczyńskiego.

Osiedle: ZATORZE

Postęp realizacji: Zrealizowany

 14Skrócona nazwa edycji

6. Modernizacja boiska i placu zabaw przy ul. Włókienniczej.

Osiedle: STARE MIASTO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 14Skrócona nazwa edycji

7. Przebudowa chodników przy blokach na os. Kostka.

Osiedle: KOSTKA

Postęp realizacji: Zrealizowany

 14Skrócona nazwa edycji

8. Doposażenie placu Zabaw przy Przedszkolu nr 1 oraz zainstalowanie urządzeń fitness przy ul. Mickiewicza.

Osiedle: HENRYKA DĄBROWSKIEGO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 14Skrócona nazwa edycji

9. Doposażenie placu zabaw w urządzenia fitness i zagospodarowanie terenu z budową chodnika pomiędzy Przedszkolem Nr 2 i blokiem nr 6 przy ul. Starzyński

Osiedle: STEFANA STARZYŃSKIEGO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 14Skrócona nazwa edycji

10. Nowy Rynek – prace modernizacyjne.

Osiedle: NOWE MIASTO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 13Skrócona nazwa edycji

Zadania wybrane do realizacji Edycja 2014

 13Skrócona nazwa edycji

1. Budowa parkingu przy ul. Nowej w sąsiedztwie klasztoru Bernardynek - od strony zachodniej.

Osiedle: STEFANA STARZYŃSKIEGO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 13Skrócona nazwa edycji

2. Budowa chodnika w Parku im. Adama Mickiewicza w ramach Rewitalizacji zabytkowego parku im. A. Mickiewicza w Łowiczu.

Osiedle: HENRYKA DĄBROWSKIEGO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 13Skrócona nazwa edycji

3. Budowa chodnika przy ul. Ciemnej.

Osiedle: NOWE MIASTO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 13Skrócona nazwa edycji

5. Boisko ziemne, ławki i ogrodzenie przy placu zabaw na Os. Czajki.

Osiedle: PRZEDMIEŚCIE

Postęp realizacji: Zrealizowany

 13Skrócona nazwa edycji

7. Doposażenie placu zabaw na Os. Konopnickiej.

Osiedle: ZATORZE

Postęp realizacji: Zrealizowany

 13Skrócona nazwa edycji

8. Budowa wjazdu w ul. Jana Wegnera.

Osiedle: STARE MIASTO

Postęp realizacji: Zrealizowany

 13Skrócona nazwa edycji

9. Budowa chodnika przy ul. Nadbzurzańskiej.

Osiedle: KORABKA

Postęp realizacji: Zrealizowany

 13Skrócona nazwa edycji

10. Zagospodarowanie zieleni ochronnej – drzewa i krzewy iglaste przy ul. Tuszewskiej (od drogi krajowej nr 14).

Osiedle: BRATKOWICE

Postęp realizacji: Zrealizowany

Poprzedni zadanie
Następny zadanie