Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 6

6. Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łowiczu.


Lokalizacja

Boisko piłkarskie przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu.

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Zadanie będzie polegało na budowie boiska piłkarskiego położonego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łowiczu, czyli w miejscu w którym aktualnie znajduje się stare boisko.
Zakres zadania obejmie wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego na powierzchni 4500 metrów kwadratowych (wymiar boiska  90/50 metrów), montaż systemu nawadniania boiska oraz oświetlenie terenu boiska.
Celem zadania jest dodanie do is

Opis zadania

W ramach projektu ma zostać przeprowadzony gruntowny remont, a w zasadzie budowa  boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią położonego przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu.
Główne działania w ramach projektu:
- zerwanie istniejącej nawierzchni boiska
- wytyczenie nowego boiska  o wymiarach 90/50 metrów i wyrównanie terenu
- budowa systemu nawadniania pod wyznaczonym boiskiem
- wiercenie i budowa studni głębinowej na potrzeby nawadniania ( działanie do zastanowienia, w przypadku dużych kosztów możliwość odstąpienia od tego punktu)
- posianie nowej nawierzchni boiska piłkarskiego lub ułożenie trawnika z rolki
- montaż oświetlenia boiska
- zakup 4 bramek aluminiowych o wymiarach 5/2 metra

Uzasadnienie

Celem realizacji projektu jest wybudowanie od podstaw boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią w miejscu aktualnie istniejącego i powiększenie infrastruktury sportowej w naszym mieście.
Brak bazy treningowej jest problemem, z którym borykają się wszystkie kluby piłkarskie z naszego miasta. Dla przykładu zawodnicy zrzeszeni w MUKS Pelikan Łowicz często zmuszeni są do trenowania jedynie na ¼ boiska  OSIR położonego przy ulicy Jana Pawła II, jak również do trenowania poza Łowiczem. Przy dużych grupach treningowych jest to sporym problemem dla trenerów prowadzących zajęcia. Poza boiskiem Pelikana przy ulicy Starzyńskiego ( niedostępnego dla grup młodzieżowych), nie ma u nas boiska naturalnego z dobrą nawierzchnią, z którego mogliby korzystać zawodnicy zrzeszenie w klubach. Jest to główny problem, którego dotyczy realizacja projektu.
Kolejnym jest trenowanie zawodników na sztucznej nawierzchni. Badania pokazują, że trenowanie na nawierzchni naturalnej jest dużo bezpieczniejsze dla piłka

Status zadania

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łowiczu.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. (46) 830 91 51.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.lowicz.pl.  
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody celem zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego miasta Łowicza.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości zgłoszenia zadnia.  
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmie obsługującej dedykowaną platformę do obsługi budżetu obywatelskiego.  
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym inwestycja została zgłoszona (o ile po ekspertyzie archiwalnej właściwe miejscowo Archiwum Państwowe nie wydłuży tego terminu).
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.