Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 1

1. Modernizacja przepompowni oczyszczalni ścieków przy ul. Baczyńskiego i Nieborowskiej


Lokalizacja

Przepompownia wzdłuż ul. Nieborowskiej z ul. Baczyńskiego tuż obok Os. Szarych Szeregów

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Obecna przepompownia ścieków jest betonowa i nie można jej w żaden sposób uszczelnić. Dzisiejsza technologia pozwala na wykonanie przepompowni hermetycznej. W związku z powyższym zgłaszamy do budżetu obywatelskiego wykonanie nowej hermetycznej przepompowni ścieków obok istniejącej,
a starej zasypanie. Pozwoli to w przyszłości na wykorzystanie części gruntu na inne potrzeby.  

Opis zadania

Obecnie przepompownia ścieków znajdująca się przy ul. Baczyńskiego i Nieborowskiej jest reliktem lat 90- XX wieku i nie spełnia podstawowych norm prawidłowego  funkcjonowania. W okresach wiosenno-letnim i wczesnej jesieni opary nieczystości kanalizacyjne są uciążliwe dla mieszkańców osiedla.  Modernizacja ta konieczna jest ze względu na fakt naturalnego zużycia przepompowni ścieków wywołanego ponad 20-letnią eksploatacją.  Obecna przepompownia ścieków jest betonowa i nie można jej w żaden sposób uszczelnić. Dzisiejsza technologia pozwala na wykonanie przepompowni hermetycznej. W związku z powyższym zgłaszamy do budżetu obywatelskiego wykonanie nowej hermetycznej przepompowni ścieków obok istniejącej, a starej zasypanie. Pozwoli to w przyszłości na wykorzystanie części gruntu na inne potrzeby.

Uzasadnienie

W okresach wiosenno-letnim i wczesnej jesieni opary nieczystości kanalizacyjne są uciążliwe dla mieszkańców osiedla.  
Z punktu widzenia mieszkańców dzięki modernizacji przepompowni ścieków uzyskamy:
1. poprawę warunków eksploatacyjnych,
2. zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu obsługi,
3. zwiększenie wydajności - w celu umożliwienia późniejszego podłączenia ulic, w których realizowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej,
4. ciągłą kontrolę nad urządzeniami technologicznymi z uwagi na możliwość zdalnego monitoringu ich pracy,
5. likwidacja „odoru” z nieszczelnej przepompowni ścieków.

Status zadania

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Modernizacja przepompowni oczyszczalni ścieków przy ul. Baczyńskiego i Nieborowskiej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. (46) 830 91 51.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.lowicz.pl.  
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody celem zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego miasta Łowicza.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości zgłoszenia zadnia.  
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmie obsługującej dedykowaną platformę do obsługi budżetu obywatelskiego.  
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym inwestycja została zgłoszona (o ile po ekspertyzie archiwalnej właściwe miejscowo Archiwum Państwowe nie wydłuży tego terminu).
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.