zadanie nr 3

3. „Świet(l)na zebra” - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez ich doświetlenie.


Lokalizacja

Przejścia dla pieszych na ulicach: Powstańców (na wysokości hotelu), Kaliska (na wysokości skrzyżowania z ulicą Fabryczną).

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Poprawa widoczności przejść dla pieszych poprzez ich oświetlenie dodatkowymi lampami.

Opis zadania

Poprawa widoczności przejść dla pieszych poprzez ich oświetlenie dodatkowymi lampami w związku ze zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów. Pozwoli to kierowcy na dostrzeżenie wchodzącego na przejście pieszego z dalszej odległości, co da możliwość odpowiedniej reakcji i doprowadzi do podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu. Doposażenie przejść dla pieszych na ulicach Powstańców i Kaliska w inteligentne oświetlenia, które skupiają światło na konkretną „zebrę”. Latarnie LED posiadają czujniki ruchu, które wyczuwają zbliżającego się do przejścia pieszego i przypominają kierowcy o zachowaniu szczególnej ostrożności poprzez wysyłanie markerów świetlnych. W dodatku latarnie doposażone są w defibrylator AED, który może być niezbędny do użycia podczas wypadku. Przykład takiej latarni dołączam w załączniku w postaci fotografii.

Uzasadnienie

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Poprzez montaż inteligentnego oświetlenia można zwiększyć poziom bezpieczeństwa pieszych, w tym dzieci, które jesienno – zimową porą wracają ze szkoły już po zmroku. Kierowcy z dalekiej odległości dostrzegaliby markery świetlne wysyłane przez czujniki obecności pieszego, co pozwoliłoby na odpowiednią reakcję prowadzącego pojazd. Takie rozwiązanie na pewno zwiększy poziom bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez pasy ale również ułatwi ocenę sytuacji zbliżającemu się do przejścia kierującemu samochód. Takie rozwiązania dostępne będą dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.