Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 3

3. „Świet(l)na zebra” - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez ich doświetlenie.


Lokalizacja

Przejścia dla pieszych na ulicach: Powstańców (na wysokości hotelu), Kaliska (na wysokości skrzyżowania z ulicą Fabryczną).

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Poprawa widoczności przejść dla pieszych poprzez ich oświetlenie dodatkowymi lampami.

Opis zadania

Poprawa widoczności przejść dla pieszych poprzez ich oświetlenie dodatkowymi lampami w związku ze zwiększonym natężeniem ruchu pojazdów. Pozwoli to kierowcy na dostrzeżenie wchodzącego na przejście pieszego z dalszej odległości, co da możliwość odpowiedniej reakcji i doprowadzi do podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu. Doposażenie przejść dla pieszych na ulicach Powstańców i Kaliska w inteligentne oświetlenia, które skupiają światło na konkretną „zebrę”. Latarnie LED posiadają czujniki ruchu, które wyczuwają zbliżającego się do przejścia pieszego i przypominają kierowcy o zachowaniu szczególnej ostrożności poprzez wysyłanie markerów świetlnych. W dodatku latarnie doposażone są w defibrylator AED, który może być niezbędny do użycia podczas wypadku. Przykład takiej latarni dołączam w załączniku w postaci fotografii.

Uzasadnienie

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Poprzez montaż inteligentnego oświetlenia można zwiększyć poziom bezpieczeństwa pieszych, w tym dzieci, które jesienno – zimową porą wracają ze szkoły już po zmroku. Kierowcy z dalekiej odległości dostrzegaliby markery świetlne wysyłane przez czujniki obecności pieszego, co pozwoliłoby na odpowiednią reakcję prowadzącego pojazd. Takie rozwiązanie na pewno zwiększy poziom bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez pasy ale również ułatwi ocenę sytuacji zbliżającemu się do przejścia kierującemu samochód. Takie rozwiązania dostępne będą dla wszystkich uczestników ruchu drogowego.  

Status zadania

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
„Świet(l)na zebra” - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych poprzez ich doświetlenie.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. (46) 830 91 51.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.lowicz.pl.  
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody celem zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego miasta Łowicza.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości zgłoszenia zadnia.  
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmie obsługującej dedykowaną platformę do obsługi budżetu obywatelskiego.  
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym inwestycja została zgłoszona (o ile po ekspertyzie archiwalnej właściwe miejscowo Archiwum Państwowe nie wydłuży tego terminu).
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.