Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 2

2. Nowy plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego 10 a Krudowskiego 12


Lokalizacja

Między blokami na ul.Krudowskiego 10 , a Krudowskiego 12.

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Prosimy o wybudowanie mieszkańcom nowego, bezpiecznego placu zabaw wraz z siłownią plenerową.  
W naszym regionie nie ma placu zabaw, który pozwoliłby na bezpieczne spędzanie czasu z dziećmi. Podstawowym bodźcem rozwojowym jest wszechstronny ruch.

Opis zadania

Uporządkowanie, wyrównanie, zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i siłownię plenerowa.
Na placu konieczne jest postawienie zestawów zabawowych dla dzieci starszych jak i najmłodszych.
Wybudowanie piaskownic, zaopatrzenie placu w ławki i kosze na śmieci. Wyposażenie w elementy siłowni plenerowej.

Uzasadnienie

Zagospodarowanie placu zabaw między blokami Krudowskiego 10 a Krudowskiego 12 poprawi efektywność spędzania czasu wolnego przez dzieci.
Będą mogły korzystać z niego dzieci z dzielnicy Korabka. Będzie on również miejscem spotkań społeczności lokalnej w różnym wieku dzięki wdrożeniu siłowni plenerowej. Gruntownie poprawi się jakość współżycia mieszkańców. Obecnie dzieci nie mają gdzie się bawić, gdyż obecny plac jest zaniedbany i niebezpieczny do zabawy.

Opis realizacji

Aktualnie trwają konsultacje dotyczące wyposażenia placu zabaw z Zarządem Osiedla Korabka.

Status zadania

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Nowy plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego 10 a Krudowskiego 12

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. (46) 830 91 51.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.lowicz.pl.  
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody celem zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego miasta Łowicza.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości zgłoszenia zadnia.  
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmie obsługującej dedykowaną platformę do obsługi budżetu obywatelskiego.  
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym inwestycja została zgłoszona (o ile po ekspertyzie archiwalnej właściwe miejscowo Archiwum Państwowe nie wydłuży tego terminu).
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.