Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 3

3. Ścieżka rowerowa i chodnik przy południowej stronie ul. Klickiego.


Opis zadania

Koszt budowy ścieżki, chodnika oraz infrastruktury towarzyszącej znacznie przewyższał kwotę zabezpieczoną w budżecie z 2015 roku. W 2018 roku wspólnie  ze Starostwem Powiatowym, Gminą Nieborów i Gminą Łowicz podjęto próbę wspólnego opracowania projektu szklaku rowerowego np. Perły Księstwa Łowickiego, jednak z powodu ogromnych kosztów inwestycji i odmiennych koncepcji prowadzenia ścieżek rowerowych w kierunku Nieborowa porzucono koncepcję tej inwestycji. Odcinek szlaku miała przebiegać ul. Kilckiego, którą należałoby zaprojektować, nie tylko w zakresie ścieżki rowerowej ale  wprowadzić zmiany w nawierzchni jezdni, co przekracza możliwości finansowe gestora drogi. Właścicielem i zarządca ulicy jest  Starostwo Powiatowe w Łowiczu.  

Status zadania

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Ścieżka rowerowa i chodnik przy południowej stronie ul. Klickiego.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. (46) 830 91 51.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.lowicz.pl.  
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody celem zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego miasta Łowicza.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości zgłoszenia zadnia.  
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmie obsługującej dedykowaną platformę do obsługi budżetu obywatelskiego.  
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym inwestycja została zgłoszona (o ile po ekspertyzie archiwalnej właściwe miejscowo Archiwum Państwowe nie wydłuży tego terminu).
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.