Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 8

8. Odbudowa i rozbudowa ścieżki zdrowia w Lasku Miejskim – zadanie zrealizowane


Opis zadania

Utworzono 4 ścieżki w Lasku Miejskim:  
Żółtą - na której zostały zamontowane nowe i przeniesiono dotychczasowe urządzenia do ćwiczeń długości około 1200 m. Zakupiono i zamontowano nowe stacje do ćwiczeń,  przeprowadzono remont istniejących stacji do ćwiczeń
Niebieską – biegowo-trekkingową wzdłuż ul. Łyszkowickiej, kanału ulgowego i ul. Katarzynów. Ścieżka ta została poszerzona, wycięto zakrzaczenia, wystające korzenie, została ona wyrównana. Długość tej ścieżki wynosi 4 km,
Czerwoną – jest to ścieżka biegowa, przełajowa. Długość tej ścieżki wynosi około 4 km,
Zieloną – jest to ścieżka edukacyjna poprowadzona przy najbardziej ciekawych pod względem przyrodniczym okazów roślinności leśnej. Ścieżka ta posiada tablice informujące o danej roślinności.

Status zadania

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Odbudowa i rozbudowa ścieżki zdrowia w Lasku Miejskim – zadanie zrealizowane

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. (46) 830 91 51.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.lowicz.pl.  
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody celem zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego miasta Łowicza.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości zgłoszenia zadnia.  
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmie obsługującej dedykowaną platformę do obsługi budżetu obywatelskiego.  
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym inwestycja została zgłoszona (o ile po ekspertyzie archiwalnej właściwe miejscowo Archiwum Państwowe nie wydłuży tego terminu).
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.