Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 1

1. Rewitalizacja boisk i placu zabaw przy ul. Miodowej.


Lokalizacja

Plac zabaw oraz boiska przy ul. Miodowej na osiedlu Górki.

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Wymiana siatek ochronnych, montaż oświetlenia, posadzenie drzew,krzewów, inne prace rewitalizacyjne.

Opis zadania

Wymiana zniszczonych siatek ochronnych wokół boisk, malowanie słupów nośnych siatek, rewitalizacja boiska do siatkówki - wymiana nawierzchni, wymiana-naprawa słupków do siatki, montaż inteligentnego oświetlenia na boiskach (sterowanie czasowe i zmierzchowe oświetlenia). Wymiana zniszczonych paneli ogrodzeniowych przy placu zabaw. Posadzenie dużych drzew na placu zabaw, wykonanie przyłącza wodnego-studzienki do podlewania drzew, krzewów -zieleni. Wskazana konsultacja z zarządem osiedla w zakresie prac przy realizacji zadania :)

Uzasadnienie

Celem zadania jest przywrócenie bezpiecznego użytkowania boisk i placu zabaw (obecnie siatki są pordzewiałe, powyginane i w niektórych miejscach odstające elementy stalowe grożą zranieniem). Rewitalizacja boiska do siatkówki i piłki nożnej przywróci ich użyteczność - obecnie zarośnięte i nieodpowiednią starą ziemną nawierzchnią. Zasadzenie nowych dużych drzew na placu zabaw w celu uzyskania odrobiny cienia w upalne dni oraz wykonanie studzienki z przyłączem wody w celu ich podlewania (obecnie kilka drzew posadzonych w ubiegłych latach uschło z powodu braku nawadniania). Zadanie kierowane do wszystkich użytkowników terenu zabaw i rekreacji przy ul. Miodowej.

Status zadania

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Rewitalizacja boisk i placu zabaw przy ul. Miodowej.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. (46) 830 91 51.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.lowicz.pl.  
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody celem zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego miasta Łowicza.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości zgłoszenia zadnia.  
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmie obsługującej dedykowaną platformę do obsługi budżetu obywatelskiego.  
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym inwestycja została zgłoszona (o ile po ekspertyzie archiwalnej właściwe miejscowo Archiwum Państwowe nie wydłuży tego terminu).
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.