zadanie nr 1

1. Rewitalizacja boisk i placu zabaw przy ul. Miodowej.


Lokalizacja

Plac zabaw oraz boiska przy ul. Miodowej na osiedlu Górki.

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Wymiana siatek ochronnych, montaż oświetlenia, posadzenie drzew,krzewów, inne prace rewitalizacyjne.

Opis zadania

Wymiana zniszczonych siatek ochronnych wokół boisk, malowanie słupów nośnych siatek, rewitalizacja boiska do siatkówki - wymiana nawierzchni, wymiana-naprawa słupków do siatki, montaż inteligentnego oświetlenia na boiskach (sterowanie czasowe i zmierzchowe oświetlenia). Wymiana zniszczonych paneli ogrodzeniowych przy placu zabaw. Posadzenie dużych drzew na placu zabaw, wykonanie przyłącza wodnego-studzienki do podlewania drzew, krzewów -zieleni. Wskazana konsultacja z zarządem osiedla w zakresie prac przy realizacji zadania :)

Uzasadnienie

Celem zadania jest przywrócenie bezpiecznego użytkowania boisk i placu zabaw (obecnie siatki są pordzewiałe, powyginane i w niektórych miejscach odstające elementy stalowe grożą zranieniem). Rewitalizacja boiska do siatkówki i piłki nożnej przywróci ich użyteczność - obecnie zarośnięte i nieodpowiednią starą ziemną nawierzchnią. Zasadzenie nowych dużych drzew na placu zabaw w celu uzyskania odrobiny cienia w upalne dni oraz wykonanie studzienki z przyłączem wody w celu ich podlewania (obecnie kilka drzew posadzonych w ubiegłych latach uschło z powodu braku nawadniania). Zadanie kierowane do wszystkich użytkowników terenu zabaw i rekreacji przy ul. Miodowej.