zadanie nr 2

2. Wykonanie chodnika wzdłuż ul.Nieborowskiej


Lokalizacja

ulica Nieborowska w Łowiczu

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Wykonanie chodnika wzdłuż ul.Nieborowskiej

Opis zadania

Wykonanie chodnika wzdłuż ul.Nieborowskiej.
Obecnie objazdy od ul. Dworcowej uniemożliwiają ruch pieszych i stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.

Uzasadnienie

Brak chodnika uniemożliwia ruch pieszych oraz rodziców z wózkami, przy obecnie dużym ruchu pojazdów osobowych, autokarów i ciężarowych.