Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 2

2. Przebudowa osiedlowego placu zabaw na osiedlu Starzyńskiego


Lokalizacja

Plac Zabaw między blokami 5 i 6.

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Przebudowa placu zabaw poprawi jego estetykę a plac zabaw będzie większą atrakcją dla dzieci.

Opis zadania

Plac zabaw na osiedlu Starzyńskiego jest miejscem gdzie przebywa wiele dzieci z osiedla. Został on oddany do użytku w 2011 roku i od tego czasu wykonano tylko nasadzenia wzdłuż chodnika. Wyrównanie terenu, zasianie trawy, wymiana zniszczonych zabawek i uzupełnienie w nowe urządzenia, wydzielenie mini boiska do gry w piłkę dla dzieci przedszkolnych. Doświetlenie terenu placu zabaw oraz dosadzenie nowych drzew i krzewów.Preferowane nowe zabawki na konstrukcji metalowej z elementami z tworzywa sztucznego. Istniejące podłoże można wymienić poprzez zebranie wierzchniej warstwy i zastąpienie jej ziemią pod trawnik.

Uzasadnienie

Celem projektu jest urządzenie placu zabaw w nowy ciekawszy sposób, zmiana kształtu co poprawi estetykę tego miejsca, które znajduje się w centrum naszego osiedla. Projekt jest kierowany do dzieci i ich opiekunów oraz do pozostałych mieszkańców osiedla.

Status zadania

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Przebudowa osiedlowego placu zabaw na osiedlu Starzyńskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. (46) 830 91 51.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.lowicz.pl.  
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody celem zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego miasta Łowicza.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości zgłoszenia zadnia.  
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmie obsługującej dedykowaną platformę do obsługi budżetu obywatelskiego.  
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym inwestycja została zgłoszona (o ile po ekspertyzie archiwalnej właściwe miejscowo Archiwum Państwowe nie wydłuży tego terminu).
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.