zadanie nr 2

2. Przebudowa osiedlowego placu zabaw na osiedlu Starzyńskiego


Lokalizacja

Plac Zabaw między blokami 5 i 6.

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Przebudowa placu zabaw poprawi jego estetykę a plac zabaw będzie większą atrakcją dla dzieci.

Opis zadania

Plac zabaw na osiedlu Starzyńskiego jest miejscem gdzie przebywa wiele dzieci z osiedla. Został on oddany do użytku w 2011 roku i od tego czasu wykonano tylko nasadzenia wzdłuż chodnika. Wyrównanie terenu, zasianie trawy, wymiana zniszczonych zabawek i uzupełnienie w nowe urządzenia, wydzielenie mini boiska do gry w piłkę dla dzieci przedszkolnych. Doświetlenie terenu placu zabaw oraz dosadzenie nowych drzew i krzewów.Preferowane nowe zabawki na konstrukcji metalowej z elementami z tworzywa sztucznego. Istniejące podłoże można wymienić poprzez zebranie wierzchniej warstwy i zastąpienie jej ziemią pod trawnik.

Uzasadnienie

Celem projektu jest urządzenie placu zabaw w nowy ciekawszy sposób, zmiana kształtu co poprawi estetykę tego miejsca, które znajduje się w centrum naszego osiedla. Projekt jest kierowany do dzieci i ich opiekunów oraz do pozostałych mieszkańców osiedla.