zadanie nr 2

2. Wymiana chodnika na ulicy Pałacowej


Lokalizacja

ulica Pałacowa - Łowicz

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Wymiana chodnika, usunięcie starych drzew i likwidacja trawnika.
Poszerzenie chodnika

Opis zadania

Wymiana chodnika i poszerzenie go poprzez likwidację wąskiego trawnika wraz z usunięciem drzew.

Uzasadnienie

Po ulicy Pałacowej poruszają się nie tylko mieszkańcy ale też wielu turystów, którzy odwiedzają Pałacyk gen. Klickiego.
W obecnej chwili nie ma możliwości poruszania się po chodniku.