zadanie nr 1

1. Budowa zatoki parkingowej przy przedszkolu nr 4 w Łowiczu + remont ogrodzenia z przodu przedszkola


Opis zadania

Wybudowanie miejsc parkingowych przed przedszkolem ułatwi to rodzicom przyprowadzanie dzieci i ich odbiór z przedszkola.
Zwiększy bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym miejscu.

Uzasadnienie

j.w

Opis lokalizacji

Teren przed Przedszkolem nr 4