Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 2

2. Park Przyjazny Rodzinie - rewitalizacja parku przy Al.Siekniewicza


Lokalizacja

Ulica i park przy Al. H. Mickiewicza w Łowiczu (Stare Miasto)

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Zamontowanie monitoringu, doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Sienkiewicza celem polepszenia bezpieczeństwa. Naprawa koszy i barierek w parku.
Wybrukowanie dróżki żwirowej. Adaptacja części obok pomnika na mini plac zabaw ogrodzony od strony Sióstr Bernardynek.
Dosadzenie młodych drzew ozdobnych. Rewitalizacja parku przy Al.Sienkiewicza.  Przeprowadzić ogrzewanie gazowe do budynków ZGM.

Opis zadania

Monitoring i doświetlenie przejścia dla pieszych w celu bezpieczeństwa na ruchliwej drodze gdzie znajdują się dwie szkoły.
Rewitalizacja parku gdzie są poniszczone kosze i barierki. Dosadzenie młodych ozdobnych drzewek oraz adaptacja części parku na mini plac zabaw tj. huśtawki, karuzela, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa oraz zorganizowanie ścieżki dla dzieci na rowerkach, hulajnogach i ogrodzenie barierkami od strony jezdni przy osiedlu Starzyńskiego. Wybrukowanie ścieżek żwirowych, ponieważ po deszczu tonie się tam w błocie.
Pragniemy aby nasz park stał się przyjazny rodzinie, bo jest wizytówką naszego miasta.

Uzasadnienie

Celem projektu jest fakt, że przychodzą matki z dziećmi dla których nie ma żadnych atrakcji, ewentualnie jesienią zbieranie kasztanów.
Dotyczy to mieszkańców naszej dzielnicy jak i również spacerowiczów. Jest w centrum miasta, gdzie często oprowadzane są wycieczki.
Dobrze by było gdyby stał się tętniącym życiem, radosnym miejscem.

Status zadania

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Park Przyjazny Rodzinie - rewitalizacja parku przy Al.Siekniewicza

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. (46) 830 91 51.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.lowicz.pl.  
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody celem zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego miasta Łowicza.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości zgłoszenia zadnia.  
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmie obsługującej dedykowaną platformę do obsługi budżetu obywatelskiego.  
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym inwestycja została zgłoszona (o ile po ekspertyzie archiwalnej właściwe miejscowo Archiwum Państwowe nie wydłuży tego terminu).
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.