zadanie nr 1

1. Doświetlenie i doposażenie placów zabaw przy ulicach Włókienniczej i Czajki w urządzenia rekreacyjno- sportowe dla dzieci i młodzieży


Opis zadania

Każdy z placów zabaw powinien być doposażony w jedną lampę, tam gdzie po zmroku jest najciemniej, ponadto każdy z nich powinien być doposażony w 2-3 urządzenia zabawowe dla dzieci i 1-2 urządzenia typy "fitness".

Uzasadnienie

Celem jest uatrakcyjnienie tych placów zabaw oraz ich ochrona przed atakami wandalizmu. Będą z nich korzystać dzieci i młodzież oraz dorośli mieszkańcy osiedla "Przedmieście" i okolicy.

Opis lokalizacji

Place zabaw przy ulicach Włókienniczej i Czajki