Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 1

1. Doświetlenie i doposażenie placów zabaw przy ulicach Włókienniczej i Czajki w urządzenia rekreacyjno- sportowe dla dzieci i młodzieży


Lokalizacja

Place zabaw przy ulicach Włókienniczej i Czajki

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Dzięki realizacji zadania place zabaw staną się bardziej atrakcyjne, korzystać z nich będzie mogło więcej dzieci, a doposażenie ich w urządzenia typu "fitness" spowoduje, że place odwiedzi więcej młodzieży i dorosłych, którzy będą dbać o swoją tężyznę fizyczną. Poprawi się zdrowie naszych mieszkańców. Doświetlenie placów pozwoli na korzystanie z nich po zmroku i ochroni przed atakami wandalizmu.

Opis zadania

Każdy z placów zabaw powinien być doposażony w jedną lampę, tam gdzie po zmroku jest najciemniej, ponadto każdy z nich powinien być doposażony w 2-3 urządzenia zabawowe dla dzieci i 1-2 urządzenia typy "fitness".

Uzasadnienie

Celem jest uatrakcyjnienie tych placów zabaw oraz ich ochrona przed atakami wandalizmu. Będą z nich korzystać dzieci i młodzież oraz dorośli mieszkańcy osiedla "Przedmieście" i okolicy.

Status zadania

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Doświetlenie i doposażenie placów zabaw przy ulicach Włókienniczej i Czajki w urządzenia rekreacyjno- sportowe dla dzieci i młodzieży

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. (46) 830 91 51.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.lowicz.pl.  
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody celem zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego miasta Łowicza.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości zgłoszenia zadnia.  
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmie obsługującej dedykowaną platformę do obsługi budżetu obywatelskiego.  
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym inwestycja została zgłoszona (o ile po ekspertyzie archiwalnej właściwe miejscowo Archiwum Państwowe nie wydłuży tego terminu).
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.