Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 2

2. Siłownia plenerowa - ogólnodostępne zdrowie za darmo


Lokalizacja

Plac zabaw przy ul. Miodowej lub teren przyległy.

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Siłownia plenerowa - ogólnodostępne zdrowie za darmo.

Opis zadania

Czy powstanie siłownia plenerowa dla dorosłych na placu zabaw przy ul Miodowej? Jest najczęściej pojawiającym się zapytaniem od mieszkańców (poza pytaniem czy powstanie kościół na spornym placu).
Ustawienie przyrządów do ćwiczeń typu: orbitrek, biegacz, wahadło, twister, wyciąg górny, stepper, wioślarz, rowerek -każde z tych urządzeń "aktywuje" inne parte mięśni do aktywności.
Do wykonania zadania można wykorzystać wolne przestrzenie na istniejącym placu zabaw lub teren przyległy.

Uzasadnienie

Siłownia była by odpowiedzią na brak jakiejkolwiek architektury na osiedlu Górki promującej aktywność ruchową dla starszej młodzieży i dorosłych.
Obiekt będzie dostępna dla każdego i za darmo. Zaletą treningu na siłowni zewnętrznej jest więsza korzyści niż tego wykonywanego w zamkniętym pomieszczeniu-lepiej dotleniony organizm jest bardziej wytrzymały i szybciej redukuje tkankę tłuszczową.
Ćwiczenia na siłowni zewnętrznej doskonale wpływają na poprawę krążenia krwi, koordynacji ruchowej oraz kondycji fizycznej.
Siłownia znajdująca się obok placu zabaw zachęci rodziców do ruchu kiedy dzieci pochłonięte są zabawą -dorośli zamiast siedzieć na ławce, mogą zadbać o sylwetkę.Status zadania

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Siłownia plenerowa - ogólnodostępne zdrowie za darmo

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. (46) 830 91 51.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.lowicz.pl.  
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody celem zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego miasta Łowicza.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości zgłoszenia zadnia.  
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmie obsługującej dedykowaną platformę do obsługi budżetu obywatelskiego.  
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym inwestycja została zgłoszona (o ile po ekspertyzie archiwalnej właściwe miejscowo Archiwum Państwowe nie wydłuży tego terminu).
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.