zadanie nr 3

3. Poprawa estetyki i stanu sanitarnego przy kontenerach na śmieci


Opis zadania

Poprawa czystości i estetyki na osiedlu Dąbrowskiego

Uzasadnienie

j.w

Opis lokalizacji

os .H. Dąbrowskiego