Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 1

1. Łowicki Park Życia "ŁoGród"


Lokalizacja

Teren koło szkoły podstawowej nr 7, teren koło szpitala lub inny teren (łąka) w obrębie osiedla Bratkowice.

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Teren zielony przeznaczony na sadzenie drzew z okazji narodzin dziecka.

Opis zadania

Rodzice, którym urodziło się dziecko będą mogli posadzić z tej okazji pamiątkowe drzewko na specjalnie do tego przygotowanym terenie (np teren koło szkoły podstawowej nr 7, teren koło szpitala). Sadzonki zapewnia miasto wraz z pamiątkowymi tabliczkami (np. z imieniem i datą urodzenia dziecka). Każde drzewko symbolizuje narodzone dziecko, nowe życie, które rodzice mogliby pielęgnować i obserwować jak rośnie wraz z dzieckiem.

Uzasadnienie

Głównym celem projektu jest stworzenie terenu zielonego na osiedlu Bratkowice, na którym nie ma parku, nie ma schronienia  w cieniu drzew. Kolejnym atutem stworzenia "ŁoGrodu" jest możliwość udziału mieszkańców nie tylko osiedla Bratkowice, ale również całego Łowicza w akcji zazielenienia terenu, dbania o środowisko, wychowanie miłośników przyrody.

Status zadania

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Łowicki Park Życia "ŁoGród"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. (46) 830 91 51.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.lowicz.pl.  
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody celem zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego miasta Łowicza.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości zgłoszenia zadnia.  
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmie obsługującej dedykowaną platformę do obsługi budżetu obywatelskiego.  
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym inwestycja została zgłoszona (o ile po ekspertyzie archiwalnej właściwe miejscowo Archiwum Państwowe nie wydłuży tego terminu).
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.