zadanie nr 2

2. Wykonanie aktywnych przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulicy Wojska Polskiego z ulicą Stanisławskiego.


Lokalizacja

Skrzyżowanie ulicy Wojska Polskiego z ulicą Stanisławskiego.

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Aktywne przejście dla pieszych to system poprawiający bezpieczeństwo zarówno pieszych i kierowców

Opis zadania

Aktywne przejścia dla pieszych mają na celu ochronę pieszego w momencie, gdy znajduje się na przejściu lub w jego bezpośredniej okolicy. Tego rodzaju przejście nie działa w sposób ciągły, a jedynie aktywuje się w momencie gdy jest to potrzebne. Zebra to inteligentny system aktywnego przejścia dla pieszych informujący kierowcę o osobie znajdującej się na przejściu dla pieszych. Zebra posiada zsynchronizowane ze sobą elementy: czujnik ruchu, aktywne punktowe elementy odblaskowe , znak drogowy D-6 z lampą ostrzegawczą oraz system anty poślizgowy.

Uzasadnienie

Aktywna Zebra sprawia, iż kierowca zwraca większą uwagę na pieszego na przejściu ponieważ sygnały świetlne informują o ruchu pieszych, a nie są cały czas włączone bez względu na ruch pieszego. Poprawi to bezpieczeństwo mieszkańców osiedla Dąbrowskiego, a przede wszystkim dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu.