Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 2

2. Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz wykonanie integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 5 w Łowiczu


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Łowiczu, Przedszkole nr 5 przy ul. Armii Krajowej w Łowiczu.

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Zadanie ma na celu stworzenie miejsca do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.

Opis zadania

Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 3 - jako miejsce ćwiczeń dla mieszkańców osiedla i spędzania czasu wolnego opiekunów. Zadanie obejmuje montaż urządzeń typu "fitness" i urządzeń zabawowych dla dzieci. Będzie to miejsce spędzania czasu wolnego. Mieszkańcy będą ćwiczyć tężyznę fizyczną, a w "zdrowym ciele zdrowy duch". Z urządzeń będą korzystać mieszkańcy osiedla. Ten plac będzie służył integracji między-pokoleniowej i przyczyni się do zdrowego stylu życia.
Integracyjny plac zabaw  przy Przedszkolu nr 5-  to miejsce, w którym mogą bawić się razem niepełnosprawne i zdrowe dzieci. Plac powinien być wyposażony w urządzenia rekreacyjne i ławeczki do odpoczynku np. mini siłownia, zjeżdżalnia, huśtawka, piaskownica. Wskazana byłaby na placu różnoraka zieleń. Przebywanie dzieci, młodzieży, dorosłych na takim placu zabaw miałoby pełnić także rolę edukacyjną, rozwijającą sprawność psychofizyczną, ruchową i odciągającą ich wreszcie od komputerów i "smartphonów".

Uzasadnienie

Z urządzeń będą korzystać mieszkańcy osiedla.
Siłownia plenerowa i plac zabaw będzie służyć integracji między-pokoleniowej i przyczyni się do zdrowego stylu życia.

Status zadania

Zweryfikowany pozytywnie

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz wykonanie integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 5 w Łowiczu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Łowiczu, pl. Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, tel. (46) 830 91 51.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem e-mail: iod@um.lowicz.pl.  
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody celem zgłoszenia zadania do budżetu obywatelskiego miasta Łowicza.
  4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody wiąże się z brakiem możliwości zgłoszenia zadnia.  
  5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną udostępnione firmie obsługującej dedykowaną platformę do obsługi budżetu obywatelskiego.  
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym inwestycja została zgłoszona (o ile po ekspertyzie archiwalnej właściwe miejscowo Archiwum Państwowe nie wydłuży tego terminu).
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.