zadanie nr 2

2. Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz wykonanie integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy Przedszkolu nr 5 w Łowiczu


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 3 przy ul. Grunwaldzkiej w Łowiczu, Przedszkole nr 5 przy ul. Armii Krajowej w Łowiczu.

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Zadanie ma na celu stworzenie miejsca do aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego.

Opis zadania

Siłownia plenerowa przy Szkole Podstawowej nr 3 - jako miejsce ćwiczeń dla mieszkańców osiedla i spędzania czasu wolnego opiekunów. Zadanie obejmuje montaż urządzeń typu "fitness" i urządzeń zabawowych dla dzieci. Będzie to miejsce spędzania czasu wolnego. Mieszkańcy będą ćwiczyć tężyznę fizyczną, a w "zdrowym ciele zdrowy duch". Z urządzeń będą korzystać mieszkańcy osiedla. Ten plac będzie służył integracji między-pokoleniowej i przyczyni się do zdrowego stylu życia.
Integracyjny plac zabaw  przy Przedszkolu nr 5-  to miejsce, w którym mogą bawić się razem niepełnosprawne i zdrowe dzieci. Plac powinien być wyposażony w urządzenia rekreacyjne i ławeczki do odpoczynku np. mini siłownia, zjeżdżalnia, huśtawka, piaskownica. Wskazana byłaby na placu różnoraka zieleń. Przebywanie dzieci, młodzieży, dorosłych na takim placu zabaw miałoby pełnić także rolę edukacyjną, rozwijającą sprawność psychofizyczną, ruchową i odciągającą ich wreszcie od komputerów i "smartphonów".

Uzasadnienie

Z urządzeń będą korzystać mieszkańcy osiedla.
Siłownia plenerowa i plac zabaw będzie służyć integracji między-pokoleniowej i przyczyni się do zdrowego stylu życia.