zadanie nr 1

1. Remont i modernizacja chodnika i próg zwalniający ul. Zgoda


Lokalizacja

ul. Zgoda od ul. Powstańców  
do ul. Księżackiej

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Wymiana chodnika obejmie wymianę starych płyt na kostkę.

Opis zadania

Poprawa bezpieczeństwa w związku z dużym natężeniem ruchu.

Uzasadnienie

Projekt dotyczy około 100 osób (mieszkańców), którym nowy chodnik ułatwi przemieszczanie się.