zadanie nr 3

3. Instalacji fotowoltaiki na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Łowiczu


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 3

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Instalacja paneli słonecznych do produkcji prądu, zmniejszy koszty utrzymania szkoły.

Opis zadania

Instalacja paneli słonecznych do produkcji prądu, zmniejszy koszty utrzymania szkoły. Środki zaoszczędzone będzie można wykorzystać na inne cele szkolne np. wycieczki, doposażenie szkoły, dodatkowe zajęcia.
Zadanie ma efekt ekologiczny i ekonomiczny.

Uzasadnienie

j.w