zadanie nr 1

1. Przebudowa ulicy między blokami 43F i 43H na ul. Armii Krajowej


Lokalizacja

Ulica między blokami 43F i 43H na ul. Armii Krajowej

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Dziurawa ulica i poprawa bezpieczeństwa.
Chodnik i ulica stanowią zagrożenie dla starszych i dzieci.

Opis zadania

j.w

Uzasadnienie

Przebudowa chodnika i drogi poprawi bezpieczeństwo na ul. Armii Krajowej.