zadanie nr 2

2. Budowa parkingu dla rodziców przy Przedszkolu Integracyjnym nr 6 "Pod Świerkami" w Łowiczu


Lokalizacja

Przedszkole Integracyjne nr 6 "Pod Świerkami" w Łowiczu

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola, polepszenie ruchu samochodowego.

Opis zadania

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola, polepszenie ruchu samochodowego na ulicy Księżackiej przy budynku Przedszkola.
Zadanie obejmuje:
1.Poszerzenie jezdni
2. Stworzenie zatok parkingowych
3. Przesunięcie ogrodzenia przedszkola
4. Utworzenia chodnika

Uzasadnienie

Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, ponieważ z maju 2019 roku na jezdni przed budynkiem przedszkola zostało potrącone dziecko.
Brakuje miejsc parkingowych dla rodziców odwożących dzieci.