zadanie nr 5

5. Łowicki program dofinansowujący inwestycje polegające na wymianie nieekologicznych pieców węglowych.


Lokalizacja

Granice administracyjne miasta Łowicz.

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Dofinansowanie wymiany nieekologicznych pieców węglowych na nowe.

Opis zadania

Dofinansowanie wymiany nieekologicznych pieców węglowych na nowe spełniające wymagania obowiązujących przepisów w budynkach mieszkalnych na terenie Łowicza, w których powierzchnia mieszkalna stanowi co najmniej 70% całkowitej powierzchni użytkowej budynku. Poziom dofinansowania do 50% poczynionych nakładów inwestycyjnych i ograniczony kwotowo w zależności od rodzaju nowego kotła np. piec węglowy do 4000 zł, piec gazowy do 8000 zł, piec na biomasę do 8000 zł, pompa ciepła do 8000 zł.

Dofinansowanie kierowane będzie do właścicieli budynków mieszkalnych położonych na terenie miasta Łowicza. Będzie ono stanowiło wsparcie finansowe do wymiany nieekologicznych pieców węglowych na nowe spełniające wymagania obowiązujących przepisów w budynkach mieszkalnych na terenie Łowicza, w których powierzchnia mieszkalna stanowi co najmniej 70% całkowitej powierzchni użytkowej budynku.
Proponowany poziom dofinansowania to dotacja do 50% poczynionych nakładów inwestycyjnych. Poziom ten będzie ograniczony kwotowo w zależności od rodzaju zainstalowanego nowego kotła np. piec węglowy do 4000 zł, piec gazowy do 8000 zł, piec na biomasę do 8000 zł, pompa ciepła do 8000 zł. W sytuacji gdy w budynku mieszkalnym będzie wydzielona powierzchnia do prowadzenia działalności gospodarczej, która nie przekroczy 30% całkowitej powierzchni użytkowej budynku, dofinansowanie będzie pomniejszane o 500 zł za każde 10 % zajmowanej powierzchni przeznaczonej pod działalność gospodarczą w stosunku do powierzchni użytkowej budynku. Dotacja będzie udzielana na wniosek właściciela/ współwłaścicieli w ramach budżetu miasta Łowicza na 2020 r.

Uzasadnienie

Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze spalania paliw w przydomowych kotłowniach na terenie miasta Łowicza.