zadanie nr 1

1. Ułożenie kostki brukowej przed garażami na wysokości bloków 2 i 4 od Targowicy oraz przy blokach 7 i 9 od ul. Starzyńskiego.


Lokalizacja

Wjazdy do garaży między blokami  2 i 4 od Targowicy oraz przy blokach 7 i 9 od ul. Starzyńskiego.

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Ułożenie kostki brukowej przed wjazdami do garaży.Obecna nawierzchnia jest zniszczona i bez chodnika

Opis zadania

Ułożenie kostki brukowej długości około 100 m i szerokości 6 m oraz budowa chodników o szerokości ok 3 m, wraz z malowaniem pasów na potrzeby parkingu wzdłuż osiedla Starzyńskiego.

Uzasadnienie

Celem projektu jest zapewnienie bezpieczeństwa i estetyki. Zadanie jest kierowane do wszystkich  mieszkańców. Zadanie było wielokrotnie zgłaszane do budżetu obywatelskiego osiedla Starzyńskiego. Zadanie zlokalizowane jest w centrum miasta.