zadanie nr 2

2. OTWARTY BASEN PŁYWACKO REKREACYJNY


Lokalizacja

Teren basenów zewnętrznych znajdujących się przy Pływalni Miejskiej w Łowiczu, ul. Kaliska 5.

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Otwarty Basen pływacko-rekreacyjny o wym. 20 m dł. szer 12-15 m. Zjeżdżalnia dla dzieci i młodzieży.

Opis zadania

Celem zgłoszonego projektu jest aktywne spędzanie czasu wolnego w wodzie oraz rekreacja i zabawa wynikająca z korzystania ze zjeżdżalni.
Bezpieczne spędzanie czasu nad wodą. Całość zgłoszonego projektu będzie stanowić kompleks z już istniejącymi basenami zewnętrznymi.

Projekt obejmuje wykonanie niecki basenowej o wymiarach 20 m długości, 12-15 m szerokości, zjeżdżalni dla dzieci i młodzieży w postaci kilkudziesięciometrowej rynny.
Potrzebna jest także, maszynownia do uzdatniania wody, wyposażona w filtry i sprzęt uzdatniający.

Uzasadnienie

Celem projektu jest urozmaicenie i uatrakcyjnienie miejsca występowania basenów.
Rekreacja i promowanie bezpiecznego i zdrowego spędzania czasu wolnego nad wodą.
Projekt kierowany jest do wszystkich mieszkańców miasta Łowicza.