zadanie nr 1

1. Darmowe Sterylizacje i Kastracje Zwierząt Właścicielskich


Lokalizacja

Miasto Łowicz

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Jest to humanitarna metoda ograniczenia i prewencji problemu bezdomności zwierząt.

Opis zadania

Sterylizacja i kastracja psów i kotów to jedyna humanitarna metoda ograniczenia i prewencji problemu bezdomności zwierząt. Jest gwarancją zahamowania niekontrolowanego rozmnażania się, a co za tym idzie zmniejszenia populacji psów i kotów zamieszkałych pustostany czy piwnice. Projekt ten pozwoli także odciążyć przepełnione w tej chwili schroniska, do których trafiają bezdomne zwierzęta, które często są chore i potrzebują specjalistycznej opieki.
Łowiccy właściciele psów i kotów będą mogli skorzystać z możliwości wykonania bezpłatnego zabiegu sterylizacji/kastracji. Na koszt takiego zabiegu składają się:
- wizyta kwalifikująca, to znaczy badanie krwi przed zabiegiem w siedzibie zakładu leczniczego ( w przypadku zwierząt starszych lub wymagających diagnostyki)
- wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji, czipowanie
- zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia psa/kota z narkozy
- zapewnienie zwierzętom leczenia pooperacyjnego do czasu zdjęcia szwów ( leki przeciwbólowe,antybiotyki)
- wizytę kontrolną w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt, obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Podczas realizacji projektu przeprowadzona zostanie także akacja edukacyjna, dzięki której Łowiczanie dowiedzą się o korzyściach wynikających z omawianych zabiegów:
- eliminacja lub zmniejszenie ryzyka wystąpienia groźnych dla życia schorzeń układu rozrodczego,
- zmniejszenie ryzyka zachowania na schorzenia prostaty,
- zapobieganie wystąpieniu tzw. ciąży urojonej
- ograniczenie liczby ucieczek (zwłaszcza w okresie rui), dzięki czemu ogranicza się ilość zaginięć zwierząt, przypadków pogryzień czy wypadków komunikacyjnych

Dodatkowo zwierzęta poddane zabiegowi oznaczone zostaną czipami i zewidencjonowane , co będzie miało także pozytywne skutki w przypadku zaginięcia.

Uzasadnienie

Projekt bezpłatnej kastracji i sterylizacji łowickich psów i kotów właścicielskich to propozycja, której beneficjentami są wszyscy mieszkańcy Łowicza.
Pozwoli na radykalne zmniejszenie liczby małych zwierząt- zarówno bezdomnych, jak i tych przebywających w schroniskach, a także minimalizację ilości interwencji służb porządkowych. Akcja ta bezpośrednio przełoży się na poprawę jakości życia mieszkańców, pozwoli zredukować koszty przeznaczone na opiekę nad zwierzętami, oraz będzie miała korzystny wpływ na wizerunek miasta.