zadanie nr 3

3. Miasteczko Ruchu Drogowego


Lokalizacja

osiedle Korabka,  róg ul. Brzozowej i ul. Grunwaldzkiej

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Właściwe przygotowanie mieszkańców miasta do bezpiecznego korzystania z dróg i ścieżek rowerowych.

Opis zadania

Zbudowane zostanie miasteczko ruchu drogowego w skład którego będą wchodziły elementy drogowe odzwierciedlające sytuacje z którymi można się spotkać na łowickich drogach. Natomiast dokładny szkic oraz układ i organizacja miasteczka będzie uzależniona od przeznaczonej powierzchni oraz kosztów zakupu elementów wyposażenia.

Uzasadnienie

Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu drogowego, zarówno piesi, jak  i kierujący pojazdami. Jednak ruch drogowy, w którym uczestniczymy, nie jest spontanicznym i niekontrolowanym zjawiskiem – obowiązują  w nim reguły i zasady, dzięki którym jesteśmy mniej narażeni na niebezpieczeństwa występujące na drodze, przede wszystkim wypadki. Tak więc wszyscy powinniśmy znać przepisy obowiązujące na drodze i przestrzegać ich. Miasteczko ruchu drogowego daje duże możliwości właściwego przygotowania mieszkańcom miasta do bezpiecznego korzystania z dróg. Z miasteczka będą mogły korzystać również szkoły w przygotowaniu uczniów i przeprowadzeniu egzaminów na kartę rowerową. Można będzie organizować: edukacyjne imprezy towarzyszące związane z bezpieczeństwem rowerzysty w ruchu drogowym oraz przeprowadzać lokalne kampanie na rzecz prawidłowego wyposażenia rowerów i bezpieczeństwa rowerzystów oraz pieszych.