zadanie nr 1

1. IDĘ i BAWIĘ SIĘ BEZPIECZNIE na placu zabaw przy ul. Żabiej oraz Skwerze Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.


Lokalizacja

Plac zabaw przy ulicy Żabiej , Skwerze Ofiar Katastrofy Smoleńskiej,

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Zapewnienie bezpieczeństwa dotarcia oraz komfortu korzystania z placu zabaw dla dzieci i dorosłych.

Opis zadania

Zadanie obejmuje uporządkowanie, wyrównanie nawierzchni, doposażenie i zagospodarowanie palcu zabaw przy ul. Żabiej  i Skwerze Ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Stworzenie dodatkowego wejścia i przejścia dla pieszych przez jezdnię oraz furtek od strony skweru (ul. Mickiewicza) oraz od ulicy Żabiej bezpośrednio od strony parku) poprawiając dostęp do placu zabaw dla tych części mieszkańców osiedla. Oświetlenie palcu, przejścia dla pieszych oraz skweru. Umożliwienie dostosowania miejsc parkingowych przy placu od strony ul. Żabiej, zakup stojaków na rowery, ławek i innych niezbędnych urządzeń i wyposażenia.
Celem realizacji projektu jest poprawa bezpieczeństwa (dodatkowe wejście, przejście dla pieszych przez jezdnie, stworzenie miejsc parkingowych, na rowery), polepszenie oferty i komfortu użytkowania placu zabaw przez dzieci, młodzież i dorosłych - opiekunów.
Aktualnie problemem jest mała ilość urządzeń oraz brak miejsc parkingowych, utrudniona dostępność do placu zabaw w szczególności dla osób z wózkami, rowerami od strony ul. Słowackiego, skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w tym brak oświetlenia, ławek i innego wyposażenia. Grupa docelowa: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy

Uzasadnienie

Aktualnie problemem jest mała ilość urządzeń oraz brak miejsc parkingowych, utrudniona dostępność do placu zabaw w szczególności dla osób z wózkami, rowerami od strony ul. Słowackiego, skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w tym brak oświetlenia, ławek i innego wyposażenia.
Grupa docelowa dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy.