zadanie nr 9

9. Remont ulicy Akademickiej w Łowiczu


Lokalizacja

Ulica Akademicka. Od parkingu do al. Sienkiewicza.

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Wymiana nawierzchni na ulicy Akademickiej. Poprawa stanu nawierzchni oraz bezpieczeństwo mieszkańców

Opis zadania

Wymiana starej nawierzchni trelinkowej na kostkę od miejsca gdzie kostka jest ułożona do alejek Sienkiewicza a także położenie progów zwalniających z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i przechodniów. Likwidacja nierównych chodników. Kostka równa na całej powierzchni ulicy i chodnika, z wyraźnym oznaczeniem miejsca dla pieszych.

Uzasadnienie

Wymiana starej nawierzchni trelinkowej na kostkę od miejsca gdzie kostka jest ułożona do alejek Sienkiewicza a także położenie progów zwalniających z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców i przechodniów. Likwidacja nierównych chodników. Kostka równa na całej powierzchni ulicy i chodnika, z wyraźnym oznaczeniem miejsca dla pieszych.