zadanie nr 1

1. Wykonanie chodnika na ulicy Basztowej i Parkowej


Lokalizacja

ul. Basztowa i Parkowa

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Wykonanie chodnika na ul Basztowej i Parkowej poprawi estetykę.

Opis zadania

Wykonanie chodnika na ul Basztowej i Parkowej poprawi estetykę. Ulica Basztowa przylega do zabytkowej Baszty Gen. Klickiego.
Położenie chodnika z kostki plus obrzeża.

Uzasadnienie

Stary Chodnik jest bardzo zniszczony i nierówny.