zadanie nr 2

2. Budowa drugiej części chodnika w ulicy Łyszkowickiej


Opis zadania

wykonanie nawierzchni chodnika

Uzasadnienie

Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Problem: Niebezpieczeństwo potrącenia pieszego przez jeżdżące ul. Łyszkowicką pojazdy. Po budowie chodnika mieszkańcy nie będą musieli poruszać się po niebezpiecznej ulicy.
Grupa docelowa: mieszkańcy osiedla i osoby poruszające się po ul. Łyszkowickiej.

Opis lokalizacji

ul. Łyszkowicka