zadanie nr 7

7. Ograniczenie bezpańskości i nadmiernej populacji zwierząt. Edukacja, akcja "czipowania" zwierzaków.


Opis zadania

1. Sterylizacje i kastracje kotów i psów
2. Pomoc zwierzakom, mających właścicieli gdzie jest brak środków na konieczność leczenia zwierzaków
( po udokumentowanej ciężkiej sytuacji finansowej)
3. Akcje edukacyjne związane z ochroną środowiska

Uzasadnienie

Projekt dotyczy ograniczenia bezpańskości zwierząt. Projekt obejmie miasto Łowicz.

Opis lokalizacji

Miasto Łowicz