zadanie nr 3

3. Budowa chodnika na ulicy Basztowej


Opis zadania

Położenie nowej kostki na ulicy Basztowej ponieważ stara jest nierówna i zniszczona.

Uzasadnienie

Bezpieczeństwo mieszkańców, poprawa wizerunku otoczenia.

Opis lokalizacji

ulica Basztowa