zadanie nr 8

8. Rewitalizacja parku w Al. Siekniewicza


Opis zadania

Wymiana ścieżek ze żwirowych na kostkę jest niezbędna. Są duże koszty konserwacji, a stan ścieżek ulega poprawie na krótko. Mieszkańcy skarżą się gdy pracują dmuchawy. Odnowienie i dokupienie ławek uczyni park miejscem, gdzie będzie więcej spacerowiczów. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców należy usunąć stare drzewa, uzupełnić nowymi nasadzeniami odpowiednio dobranymi.

Uzasadnienie

Poprawa estetyki i uroku tego miejsca. Zadanie jest kierowane do wszystkich mieszkańców.

Opis lokalizacji

Park Al. Sienkiewicza