zadanie nr 2

2. Modernizacja chodnika wraz z wymianą wiaty przystanku MZK przy ul. Jana Pawła II oraz wiaty przystanku przy ul. Łódzkiej


Opis zadania

Wymienić płyty chodnikowe na Kostkę betonową wymiana wiaty przystanku przy ul. Jana Pawła II i przy ul. Łódzkiej ( montaż wiaty)

Uzasadnienie

Poprawa stanu nawierzchni chodnika dla bezpiecznego poruszania się pieszych, poprawa wyglądu wizualnego.

Opis lokalizacji

ul.Jana Pawła II i ul. Łódzka