zadanie nr 1

1. "Miasteczko Ruchu Drogowego" na Korabce


Opis zadania

W ramach projektu " Miasteczko Ruchu Drogowego" należy wykonać alejki- jezdnie, przy których umieszczone zostaną poziome i pionowe znaki drogowe.
Ponadto skrzyżowania z możliwością ustawienia przenośnych sygnalizatorów świetlnych (do wykorzystania np. na egzaminach na kartę rowerową).
Alejki winne być oddzielone pasami zieleni, na których ulokowane byłyby ławki parkowe.
Podkreślić należy, iż tego rodzaju inwestycja umożliwia edukację najmłodszych uczestników ruchu drogowego w warunkach bezpiecznych i zbliżonych do rzeczywistych.

Uzasadnienie

Cel projektu: edukacja w zakresie zasad ruchu drogowego dzieci i młodzieży
Problematyka: brak obiektu, na którym rodzice, oraz instytucje mogłyby się uczyć od najmłodszych zasad ruchu drogowego
Rozwiązany problem: Poprawa bezpieczeństwa w drodze dzieci i młodzieży

Opis lokalizacji

"Miasteczko Ruchu Drogowego" Działka nr 8080/33 (Na przeciw Kościoła przy ul. Brzozowej dzielnica Korabka)