zadanie nr 2

2. Chodnik w ulicy Żwirki i Wigury


Lokalizacja

ulica Żwirki i Wigury w Łowiczu

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Zgłoszone zadanie obejmuje  wybudowanie chodnika w ulicy Żwirki i Wigury w Łowiczu

Opis zadania

Wybudowanie chodnika na ulicy Żwirki i Wigury, ponieważ mieszkańcy mają problem z dojściem do swoich posesji.

Uzasadnienie

Poprawa bezpieczeństwa dla dzieci i mieszkańców osiedla. Aktualnie dojście do posesji jest utrudnione.