zadanie nr 3

3. Poprawa estetyki i stanu sanitarnego przy kontenerach na śmieci


Lokalizacja

os .H. Dąbrowskiego

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Utwardzenie terenu, pobudowanie 3 wiat na kontenery na śmieci w lokalizacjach przy Kościele Św. Ducha, garaże i blok nr 1.

Opis zadania

Poprawa czystości i estetyki na osiedlu Dąbrowskiego

Uzasadnienie

j.w