zadanie nr 3

3. SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W LASKU MIEJSKIM WRAZ Z TOALETĄ TOI-TOI


Lokalizacja

Lasek Miejski w Łowiczu, ulica Podleśna

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Uzupełnienie sprzętu w lasku miejskim o urządzenia dostosowane do potrzeb osób w różnym wieku i różnej sprawności fizycznej.

Opis zadania

6 zestawów urządzeń do ćwiczeń, i toaleta TOI-TOI

Uzasadnienie

Urządzenia będą dostępne dla osób w różnym wieku w szczególności seniorów zamieszkałych w dzielnicy Przedmieście. Urządzenia, które już istnieją są głównie kierowane do osób silnych i ćwiczących z obciążeniem własnego ciała, co wyklucza osoby słabsze fizycznie z korzystania z tego sprzętu.