zadanie nr 2

2. Budowa drugiej części chodnika w ulicy Łyszkowickiej


Lokalizacja

ul. Łyszkowicka

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Budowa dalszej części chodnika w ul. Łyszkowickiej od skrzyżowania z ulicą A.Chmielińskiej. Brak chodnika wzdłuż tej części ulicy Łyszkowickiej, stwarza ogromne niebezpieczeństwo dla poruszających się po niej pieszych. Ulica Łyszkowicka od czasu jest utwardzenia i wyłożenia kostką stała się ulicą niebezpieczną. Poruszające się po niej z dużą prędkością pojazdy stwarzają ryzyko potrącenia pieszego.

Opis zadania

wykonanie nawierzchni chodnika

Uzasadnienie

Cel: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
Problem: Niebezpieczeństwo potrącenia pieszego przez jeżdżące ul. Łyszkowicką pojazdy. Po budowie chodnika mieszkańcy nie będą musieli poruszać się po niebezpiecznej ulicy.
Grupa docelowa: mieszkańcy osiedla i osoby poruszające się po ul. Łyszkowickiej.