zadanie nr 1

1. Modernizacja przepompowni oczyszczalni ścieków przy ul. Baczyńskiego i Nieborowskiej


Lokalizacja

Przepompownia wzdłuż ul. Nieborowskiej z ul. Baczyńskiego tuż obok Os. Szarych Szeregów

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Obecna przepompownia ścieków jest betonowa i nie można jej w żaden sposób uszczelnić. Dzisiejsza technologia pozwala na wykonanie przepompowni hermetycznej. W związku z powyższym zgłaszamy do budżetu obywatelskiego wykonanie nowej hermetycznej przepompowni ścieków obok istniejącej,
a starej zasypanie. Pozwoli to w przyszłości na wykorzystanie części gruntu na inne potrzeby.  

Opis zadania

Obecnie przepompownia ścieków znajdująca się przy ul. Baczyńskiego i Nieborowskiej jest reliktem lat 90- XX wieku i nie spełnia podstawowych norm prawidłowego  funkcjonowania. W okresach wiosenno-letnim i wczesnej jesieni opary nieczystości kanalizacyjne są uciążliwe dla mieszkańców osiedla.  Modernizacja ta konieczna jest ze względu na fakt naturalnego zużycia przepompowni ścieków wywołanego ponad 20-letnią eksploatacją.  Obecna przepompownia ścieków jest betonowa i nie można jej w żaden sposób uszczelnić. Dzisiejsza technologia pozwala na wykonanie przepompowni hermetycznej. W związku z powyższym zgłaszamy do budżetu obywatelskiego wykonanie nowej hermetycznej przepompowni ścieków obok istniejącej, a starej zasypanie. Pozwoli to w przyszłości na wykorzystanie części gruntu na inne potrzeby.

Uzasadnienie

W okresach wiosenno-letnim i wczesnej jesieni opary nieczystości kanalizacyjne są uciążliwe dla mieszkańców osiedla.  
Z punktu widzenia mieszkańców dzięki modernizacji przepompowni ścieków uzyskamy:
1. poprawę warunków eksploatacyjnych,
2. zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu obsługi,
3. zwiększenie wydajności - w celu umożliwienia późniejszego podłączenia ulic, w których realizowana będzie budowa kanalizacji sanitarnej,
4. ciągłą kontrolę nad urządzeniami technologicznymi z uwagi na możliwość zdalnego monitoringu ich pracy,
5. likwidacja „odoru” z nieszczelnej przepompowni ścieków.