zadanie nr 7

7. Ograniczenie bezpańskości i nadmiernej populacji zwierząt. Edukacja, akcja "czipowania" zwierzaków.


Lokalizacja

Miasto Łowicz

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Ograniczenie bezpańskości i nadmiernej populacji zwierząt.
Sterylizacja, kastracja kotów.
Pomoc i wsparcie w leczeniu zwierzaków będących u osób, których warunki finansowe są złe.
Czipowanie- edukacja.

Opis zadania

1. Sterylizacje i kastracje kotów i psów
2. Pomoc zwierzakom, mających właścicieli gdzie jest brak środków na konieczność leczenia zwierzaków
( po udokumentowanej ciężkiej sytuacji finansowej)
3. Akcje edukacyjne związane z ochroną środowiska

Uzasadnienie

Projekt dotyczy ograniczenia bezpańskości zwierząt. Projekt obejmie miasto Łowicz.