zadanie nr 1

1. Zagospodarowanie w formie skweru terenu - róg Kaliskiej, Starzyńskiego do parkingu przy Kauflandzie.


Lokalizacja

Zagospodarowanie w formie skweru terenu - róg Kaliskiej, Starzyńskiego do parkingu przy Kauflandzie - grunty komunalne

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Wycinka drzew, wytyczenie alejek spacerowych, postawienie ławek i koszy, postawienie urządzeń do rekreacji. Realizacja zadania pozwoli na zagospodarowanie tego miejsca i poprawi jego estetykę.

Opis zadania

Wycinka drzew, wytyczenie alejek spacerowych, postawienie ławek i koszy, postawienie urządzeń do rekreacji.

Uzasadnienie

Poprawa estetyki tego miejsca, które na dzień dzisiejszy jest zaniedbane. Teren po uporządkowaniu może służyć wszystkim mieszkańcom.