zadanie nr 1

1. Nowa nawierzchnia na bieżni przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łowiczu


Lokalizacja

Bieżnia przy SP 7

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Wymiana nawierzchni bieżni szkolnej na nawierzchnię tartanowa

Opis zadania

Wymiana nawierzchni bieżni z nawierzchni poliuretanowej wraz z wykonaniem podbudowy i malowaniem linii

Uzasadnienie

Bieżnia lekkoatletyczna byłaby idealnym miejscem zarówno dla uczniów szkół podczas lekcji w-f jak również dla mieszkańców osiedla Bratkowice, którzy w coraz większej ilości uprawiają sport bieganie. Nowa nawierzchnia wpłynęłaby na komfort, bezpieczeństwo oraz rozwijanie sportowych pasji mieszkańców tej części Łowicza.