zadanie nr 1

1. Doświetlenie i doposażenie placów zabaw przy ulicach Włókienniczej i Czajki w urządzenia rekreacyjno- sportowe dla dzieci i młodzieży


Lokalizacja

Place zabaw przy ulicach Włókienniczej i Czajki

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Dzięki realizacji zadania place zabaw staną się bardziej atrakcyjne, korzystać z nich będzie mogło więcej dzieci, a doposażenie ich w urządzenia typu "fitness" spowoduje, że place odwiedzi więcej młodzieży i dorosłych, którzy będą dbać o swoją tężyznę fizyczną. Poprawi się zdrowie naszych mieszkańców. Doświetlenie placów pozwoli na korzystanie z nich po zmroku i ochroni przed atakami wandalizmu.

Opis zadania

Każdy z placów zabaw powinien być doposażony w jedną lampę, tam gdzie po zmroku jest najciemniej, ponadto każdy z nich powinien być doposażony w 2-3 urządzenia zabawowe dla dzieci i 1-2 urządzenia typy "fitness".

Uzasadnienie

Celem jest uatrakcyjnienie tych placów zabaw oraz ich ochrona przed atakami wandalizmu. Będą z nich korzystać dzieci i młodzież oraz dorośli mieszkańcy osiedla "Przedmieście" i okolicy.