zadanie nr 2

2. Modernizacja chodnika wraz z wymianą wiaty przystanku MZK przy ul. Jana Pawła II oraz wiaty przystanku przy ul. Łódzkiej


Lokalizacja

ul.Jana Pawła II i ul. Łódzka

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Wymiana nawierzchni chodnika w części od Piekarni w stronę ronda oraz wymiana starej zniszczonej wiaty przystanku MZK.

Opis zadania

Wymienić płyty chodnikowe na Kostkę betonową wymiana wiaty przystanku przy ul. Jana Pawła II i przy ul. Łódzkiej ( montaż wiaty)

Uzasadnienie

Poprawa stanu nawierzchni chodnika dla bezpiecznego poruszania się pieszych, poprawa wyglądu wizualnego.