zadanie nr 2

2. Nowy plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego 10 a Krudowskiego 12


Lokalizacja

Między blokami na ul.Krudowskiego 10 , a Krudowskiego 12.

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Prosimy o wybudowanie mieszkańcom nowego, bezpiecznego placu zabaw wraz z siłownią plenerową.
W naszym regionie nie ma placu zabaw, który pozwoliłby na bezpieczne spędzanie czasu z dziećmi. Podstawowym bodźcem rozwojowym jest wszechstronny ruch.

Opis zadania

Uporządkowanie, wyrównanie, zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i siłownię plenerowa.
Na placu konieczne jest postawienie zestawów zabawowych dla dzieci starszych jak i najmłodszych.
Wybudowanie piaskownic, zaopatrzenie placu w ławki i kosze na śmieci. Wyposażenie w elementy siłowni plenerowej.

Uzasadnienie

Zagospodarowanie placu zabaw między blokami Krudowskiego 10 a Krudowskiego 12 poprawi efektywność spędzania czasu wolnego przez dzieci.
Będą mogły korzystać z niego dzieci z dzielnicy Korabka. Będzie on również miejscem spotkań społeczności lokalnej w różnym wieku dzięki wdrożeniu siłowni plenerowej. Gruntownie poprawi się jakość współżycia mieszkańców. Obecnie dzieci nie mają gdzie się bawić, gdyż obecny plac jest zaniedbany i niebezpieczny do zabawy.

Opis realizacji

Aktualnie trwają konsultacje dotyczące wyposażenia placu zabaw z Zarządem Osiedla Korabka.

Postęp realizacji

Aktualnie trwają konsultacje dotyczące wyposażenia placu zabaw z Zarządem Osiedla Korabka.