zadanie nr 2

2. Dokończenie budowy parkingu wzdłuż ulicy Tuszewskiej przy cmentarzu Emaus


Lokalizacja

Pas drogowy przy ulicy Tuszewskiej w Łowiczu ( wzdłuż cmentarza Emaus)

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Budowa parkingu będzie dokończeniem inwestycji rozpoczętej w ubiegłych latach przez miasto Łowicz- parkingu wzdłuż ulicy Tuszewskiej przy cmentarzu Emaus.

Opis zadania

Budowa parkingu poprzez utwardzenie terenu, podłoże kostki brukowej i wyznaczenie miejsc parkingowych będzie dokończeniem inwestycji rozpoczętej w ubiegłych latach przez miasto Łowicz - parkingu wzdłuż ulicy Tuszewskiej przy cmentarzu Emaus.
Cmentarz jest historyczną nekropolią miasta Łowicza, który zasługuje w XXI wieku na właściwe otoczenie pod względem użytkowania jak i estetycznym.
Wyżej wymienione zadanie polepszyłoby warunki utrzymania czystości wokół cmentarza, a także wygodę i bezpieczeństwo mieszkańców Łowicza parkujących samochodami osobowymi.

Uzasadnienie

Budowa parkingu będzie dokończeniem inwestycji rozpoczętej w ubiegłych latach przez miasto Łowicz- parkingu wzdłuż ulicy Tuszewskiej przy cmentarzu Emaus.
Cmentarz jest historyczną nekropolią miasta Łowicza, który zasługuje w XXI wieku na właściwe otoczenie pod względem użytkowania jak i estetycznym.
Wyżej wymienione zadanie polepszyłoby warunki utrzymania czystości wokół cmentarza, a także wygodę i bezpieczeństwo mieszkańców Łowicza parkujących samochodami osobowymi.