zadanie nr 5

5. Dofinansowanie 50 % sterylizacji i kastracji psów i kotów właścicielskich na terenie miasta Łowicz


Lokalizacja

Miejscem realizacji projektu będzie obejmowała właścicieli psów i kotów zamieszkujących teren Łowicza.  

Zwięzłe streszczenie projektu zadania

Celem zadania jest dofinansowanie choć w 50% sterylizacji i kastracji psów, i kotów właścicielskich, których właściciele są mieszkańcami Łowicza. Głównym zamysłem akcji jest popularyzacja tej humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji zwierząt domowych - w szczególności psów i kotów. Miasto zawarłoby umowę
z wybraną lecznicą, która miałaby wykonywać zabiegi.

Opis zadania

Cel Miasta:
– Podpisanie umowy z wybraną lecznicą weterynaryjną.
– Dofinansowanie połowy kwoty zabiegu sterylizacji/ kastracji psów i kotów wlaścicielskich

W szczególności akcja ma za zadanie:
#Zapobieganie rozmnażania nierasowych psów i kotów.
#Uświadamianie miejskiej społeczności oraz właścicieli zwierząt domowych (kotów i psów) na temat ich odpowiedzialności za zdrowie i dobrostan swoich zwierząt, a także ich potomstwa.
#Pokazać globalne spojrzenie na nadmierne rozmnażanie się zwierząt domowych w świetle ich istniejącej nadpopulacji, bezdomności, przepełnionych schronisk, masowej i często tragicznej śmierci lub przypadków bestialskiego uśmiercania.
#Odciążenie miejskiego i gminnego schroniska dla zwierząt oraz budżetu przeznaczonego na zapobieganie bezdomności zwierząt.
#Umożliwić właścicielom psów i kotów zapisanie zwierząt na zabieg, jednocześnie wesprzeć finansowo tych, którzy chcą, lecz z przyczyn materialnych nie mogą całkowicie opłacić zabiegu zwierzęcia.
#Zwiększenie liczby wysterylizowanych/ wykastrowanych zwierząt na terenie miasta Łowicz.

Uzasadnienie

Projekt dotyczy pogłębienia świadomości wśród ludzi i szerzenia humanitarnej akcji przeciwdziałania bezdomności zwierząt na świecie wśród mieszkańców miasta Łowicz. Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6 miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.  Coraz częściej spotykamy się w internecie, na portalach społecznościowych, lokalnych tablicach ogłoszeniowych kilkadziesiąt ogłoszeń dotyczących oddania/ sprzedaży psów i kotów bez rodowodu. Suka lub kotka co pół roku może urodzić ok. 8 (lub więcej) szczeniąt/ kociąt. Przyjmijmy, że pies i kot żyje średnio 12-15 lat, na świat przychodzi ok. 240 psów/ kotów od JEDNEJ suczki lub kotki. W jakim celu? To eksploatacja suki/ kotki, która nie myśli o planach na przyszłość, dwukrotny poród w ciągu roku przez 15 lat nie sprawia jej żadnej przyjemności, a przysparza bólu i śmiertelnych chorób układu rozrodczego. Mitem jest, że suka lub kotka musi choć raz urodzić miot.